Kategoria: Rys historyczny

Home / Rys historyczny
Wpis

BESKID NISKI

Beskid Niski, jest pasmem Karpat leżący między Przełęczą Łupkowską na wschodzie a Tylicką na zachodzie. Jest to najniższa, a jednocześnie najrozleglejsza część Beskidów i całego łuku Karpat. Beskid Niski od strony wschodniej graniczy z Bieszczadami, a od północnej z Pogórzem Bukowskim. Jego południowa część przechodzi w pasmo graniczne ze Słowacją. Najwyższym szczytem jest góra Lackowa...

Wpis

RYMANÓW

Rymanów, miasto lokowane na prawie magdeburskim w 1376 roku przez księcia Władysława Opolczyka. Gród rymanowski został zlokalizowany na skrzyżowaniu szlaków handlowych. W XV i XVI wieku Rymanów otrzymał od królów polskich liczne przywileje na odbywanie targów i jarmarków. W XVI wieku dobra rymanowskie stanowiły własność rodu Sienieńskich. Gród należał także do Ossolińskich i Potockich. Ci...

Wpis

SIENIAWA

Sieniawa, założona w XV wieku. Najpierw wchodziła w skład dóbr Sienieńskich, później Ossolińskich. Żyli tu Łemkowie z niewielkim procentem ludności polskiej i Żydów. Przez wioskę przetoczył się walec I wojny światowej. Nad Wisłokiem doszło do starcia pomiędzy wojskiem rosyjskim a oddziałami węgierskich honvedów. Po II wojnie Łemków wysiedlono na tereny USRR. W Sieniawie można zobaczyć...

Wpis

WISŁOCZEK

Wisłoczek, osada lokowana na prawie wołoskim około roku 1512. Wisłoczek był siedzibą parafii unickiej. Stała tu cerkiew orientowana św Dymitra Męczennika. Wewnątrz znajdowały się ikony wykonane przez rodzinę Bogdańskich z Jaślisk. W 1880 roku wioska liczyła 824 mieszkańców. Do wybuchu II wojny światowej życie biegło spokojnie. Łemkowie zajmowali się pasterstwem, handlowali również drewnem. W 1946...

Wpis

ODRZECHOWA

Odrzechowa, wieś założył król Władysław Jagiełło w 1419 roku. W okresie reformacji Odrzechowa była jednym ze znaczniejszych ośrodków reformacji w regionie. We wsi zachowała się cerkiew greckokatolicka z 1813 roku. Obecnie jest kościołem rzymskokatolickim pw. św. Jana Chrzciciela. W Odrzechowej znajduje się ośrodek hodowli koni huculskich.Konie huculskie stały się wizytówką Odrzechowej. W przeciągu kilku lat...

Wpis

PASTWISKA

Pastwiska,niewielki przysiółek położony 3 km na północ od Rudawki Rymanowskiej. Znajduje się tutaj Regionalne Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły. Zgromadzone pamiątki i eksponaty opisują pobyt ks. kardynała Karola Wojtyły w tej części Beskidu Niskiego.Okolice Rudawki Rymanowskiej bardzo upodobał sobie Karol Wojtyła, wikary z parafii św. Floriana z Krakowa. Po raz pierwszy przebywał w tym rejonie...

Wpis

PUŁAWY

Puławy, w 1572 roku król Zygmunt August wydał przywilej lokacyjny zezwalający na założenie wsi na prawie wołoskim. W 1898 roku we wsi mieszkało 253 Łemków obrządku grekokatolickeigo. Gospodarka Łemków oparta była na hodowli owiec. Wozili drewno, produkowali gont, płótno lniane. Wytwarzali także kamienie młyńskie, brusy, osełki. Wielu wyjechało za wielka wodę w poszukiwaniu lepszej pracy....

Wpis

TARNAWKA

Tarnawka, miejscowość lokowana na prawie wołoskim w 1570 r. W roku 1860 wzniesiono tutaj drewnianą cerkiew pw Opieki Matki Boskiej. Przetrwała do lat 1955-56,obiekt kultu religijnego został rozebrany na polecenie komunistycznej władzy. W okresie międzywojennym w Tarnawce mieszkało 350 mieszkańców, w większości byli to Łemkowie. Głównym zajęciem mieszkańców była hodowla owiec. Miejscowi chłopi znaleźli także...

Wpis

ŁEMKOWSZCZYZNA

Ośrodek Wypoczynkowy w Rudawce Rymanowskiej położony jest na terenie pasma górskiego zwanego Beskidem Niskim. Jest to najniższe pasmo górskie położone w Karpatach. Od XIV wieku do 1947 roku było zamieszkiwane przez Łemków, grupę etniczną, która wykształciła się z pasterskich plemion Wołochów. Wołosi przywędrowali w te strony z południowej części Karpat w poszukiwaniu nowych terenów pod...

Wpis

RUDAWKA RYMANOWSKA

Rudawka Rymanowska, wioska została założona w 1589 r. Należała do dóbr rymanowskich. Zamieszkiwała ją ludność łemkowska. W XVI wieku na Hamrach działała kuźnia prowadzona przez Żyda Abrahama. Z niskoprocentowej rudy żelaza/darniówki/ przetapianej w dymarkach i przekuwanej w miejscowej kuźni zwanej hamrami produkowano stal. W 1880 r. miejscowość liczyła 195 mieszkańców. Mieszkańcy Rudawki byli grekokatolikami. Na...