OFERTA

Dla gości przebywających w Ośrodku w Rudawce Rymanowskiej przygotowaliśmy bogata ofertę dla poznania ciekawych miejsc w okolicy. Będą to wycieczki jednodniowe organizowane wg następujących propozycji i programów:
Bieszczady, na trasie zwiedzamy sanocki skansen, muzeum prac Zdzisława Beksińskiego, przejazd dużą bieszczadzką obwodnicą, panoramy najciekawszych widoków w Bieszczadach, Polańczyk Zdrój, rejs po zalewie solińskim, Solina z koroną zapory wodnej, ruiny zamku na Sobieniu.
Komańcza, cerkiew greckokatolicka z wnętrzem i ikonostasem. Klasztor s. Nazaretanek, czwarte i ostatnie miejsce internowania Prymasa Stefana Wyszyńskiego.
Przemyśl i Arłamów, zabytkowy rynek i kamieniczki, zamek kazimierzowski,katedry łacińska i greckokatolicka, muzeum dzwonów i fajek. Arłamów – rezydencja VIP-ów z czasów PRL-u.
Bóbrka i Dukla, muzeum I. Łukasiewicza i najstarsza kopalnia ropy naftowej na świecie, /ewenement/. Dukla, klasztor o. bernardynów.
Łańcut i Markowa, zamek Lubomirskich i Potockich, powozownia. Markowa muzeum Ulmów, Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata.
Rymanów, prywatna huta szkła Sabina. Prezentuje proces tworzenia wyrobów szklanych. Bogata ekspozycja muzealna a także możliwość zakupu wyrobów szklanych z bogatej oferty.
Rymanów Zdrój – Iwonicz Zdrój, zapoznanie z historią uzdrowisk i przejście zielonym szlakiem z Rymanowa Zdroju do Iwonicza Zdroju przez górę Przymiarki/ panoramy Beskidu Niskiego i możliwość zobaczenia Tatr przy inwersyjnej pogodzie/.
Długie, podkarpacka destylarnia okowity, zwiedzanie gorzelni, degustacja trunków, możliwość zakupu produktów akcyzowych.
Pastwiska, zwiedzanie Regionalnego Centrum Pamięci Kardynała Karola Wojtyły.