ŁEMKOWSZCZYZNA

Ośrodek Wypoczynkowy w Rudawce Rymanowskiej położony jest na terenie pasma górskiego zwanego Beskidem Niskim. Jest to najniższe pasmo górskie położone w Karpatach. Od XIV wieku do 1947 roku było zamieszkiwane przez Łemków, grupę etniczną, która wykształciła się z pasterskich plemion Wołochów. Wołosi przywędrowali w te strony z południowej części Karpat w poszukiwaniu nowych terenów pod wypas swoich stad owiec, bydła i koni. Łemkowie byli wyznania prawosławnego, modlili się w cerkwi. Po 1596 r. po tzw. schizmie brzeskiej, niektóre wioski przeszły na wyznanie grekokatolickie. Ich wioski były zakładane na zwyczajowym prawie pasterskim. Na co dzień pięknie i solidarnie po sąsiedzku współżyli z Polakami. W 1947 roku w ramach przygotowanej akcji Wisła zostali wywiezieni z tego beskidzkiego terenu na ziemie odzyskane. Historycy podaja, że była to liczba przekraczajaca 120 tyś.osób. Dzisiaj po Łemkach zachowały się nieliczne ślady ich kultury materialnej i duchowej. Goście przebywający w Ośrodku Wypoczynkowym w Rudawce Rymanowskiej będą mogli poznać tereny dawnej łemkowszczyzny. Będą organizowane wycieczki autokarowe lub piesze czy rowerowe po terenach Beskidu Niskiego, które poprowadzą profesjonalnie do tego przygotowani przewodnicy beskidzcy.