Polityka RODO

POLITYKA COOKIES

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Celem opracowania niniejszej polityki jest poinformowanie o zasadach ochrony prywatności podczas wykorzystywania informacji, jakie otrzymujemy bezpośrednio lub pośrednio od naszych Gości, w tym również informacji pozyskiwanych za pośrednictwem naszych stron internetowych.

I. Administratorem Danych Osobowych jest Grupa Alta Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa 36-200 Brzozów, ul. 3-go Maja 70 NIP 686-16-87-639.

II. Administrator danych informuje, iż podane dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych), nazywane w skrócie RODO.

III. Zbieramy dane osobowe które są niezbędne do dokonania rezerwacji pobytu, oraz wykonania kompleksowej usługi noclegowej i gastronomicznej.

Podanie przez Gościa danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne w celu wykonania rezerwacji pobytu, usługi noclegowej oraz innych usług rezerwacyjnych.
Dane zbieramy podczas: – procesu rezerwacji przez stronę internetową, procesu rezerwacji wykonywanej osobiście w Ośrodku, drogą telefoniczną lub mailową, a także w trakcie rejestracji
Gościa w Ośrodku. Dane możemy pozyskać również od naszych partnerów z portali rezerwacyjnych (Booking.com , HRS, organizatorów imprez, itp. ), jeśli wyrażona została na to zgoda.
Zbieramy następujące dane:

Podczas rezerwacji dokonywanych osobiście, drogą telefoniczną lub mailową lub przez chat, a także meldowania Gościa w Ośrodku zbierane są następujące dane:
Imię i Nazwisko
Adres ( ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy i miasto)

Numer telefonu
Adres e-mail
Dane Przedsiębiorstwa wraz z nr NIP (w przypadku wystawiania f-ry VAT na przedsiębiorstwo)
Nr dokumentu tożsamości lub PESEL
Dane dzieci takie jak imię, nazwisko, narodowość i data urodzenia zbierane są wyłącznie od ich rodziców lub opiekunów prawnych w celu ustalenia ich wieku i przysługujących im zniżek, oraz w
celach statystycznych (obowiązek GUS i opłata miejscowa).

Podczas korzystania ze stron internetowych hotelu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do komputera z którego nastąpiło wejście na stronę Ośrodka,
zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, rodzaj systemu operacyjnego).

VII. Zebrane dane wykorzystujemy do następujących celów:

Wypełnianie naszych zobowiązań względem Gości Obsługa rezerwacji pokoi i wniosków dotyczących zakwaterowania: tworzenie i przechowywanie dokumentacji prawnej zgodnie ze standardami księgowości Obsługa pobytu Gościa w Ośrodku: monitorowanie korzystania z usług (telefon, bar itp.) zarządzanie dostępem do pokoi, wewnętrzne zarządzanie listami Gości, którzy zachowali się niewłaściwie podczas pobytu w Ośrodku (zachowanie agresywne i antyspołeczne, naruszenie warunków umowy z Ośrodkiem, naruszenie zasad bezpieczeństwa, kradzież, wyrządzenie szkody i wandalizm, problemy przy płatności).

Poprawa obsługi Gości, a szczególnie: przetwarzanie danych osobowych Gościa w ramach naszego programu marketingowego – w celu prowadzenia działań marketingowych, promocji marek i lepszego poznania wymagań i życzeń Gości, lepsze dostosowanie naszych produktów i usług do wymagań Gości, dopasowanie ofert handlowych i wiadomości o promocjach przesyłanych Gościom, – informowanie Gości o specjalnych ofertach i nowych usługach Ośrodka, zarządzanie relacjami z Gościem przed pobytem, w trakcie i po: obsługa programu lojalnościowego, operacje segmentacji w oparciu o historię rezerwacji i preferencje Gościa – w celu przesyłania Gościom dostosowanych wiadomości, tworzenie statystyk i obliczanie wyników handlowych, prowadzenie sprawozdawczości, zapewnienie danych kontekstowych wykorzystywanych przez narzędzie proponowania ofert, gdy Gość odwiedza internetową stronę Ośrodka lub rezerwuje pobyt, wysyłanie newsletterów, promocji oraz ofert usług turystycznych, a także telefoniczny kontakt z Gościem, obsługa wniosków dotyczących anulowania subskrypcji, promocji, ofert turystycznych i ankiet zadowolenia, branie pod uwagę prawa do sprzeciwu, obsługa skarg i zażaleń, oferowanie Gościom korzyści z tytułu programu lojalnościowego, zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie korzystania ze strony internetowej Ośrodka w tym: poprawy nawigacji, wdrażanie środków zabezpieczających i zapobiegających oszustwom, zapewnienie zgodności z przepisami prawnymi (np. w zakresie przechowywania dokumentów
księgowych)

VIII. Dostęp do danych osobowych Gości mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Ośrodka oraz Podmioty przetwarzające, z którymi zawarto odrębne umowy (podwykonawcy
świadczący usługi dla Ośrodka). Dane mogą zostać również udostępnione podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IX. Ośrodek Wczasów Zdrowotnych „Rudawka” podejmuje właściwe środki techniczne i organizacyjne, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w celu zapewnienia maksymalnej
ochrony danych osobowych naszych Klientów.

X. Gdy Gość przekazuje nam dane karty kredytowej podczas rezerwacji, przekierowywany jest na stronę akceptanta kart płatniczych który zapewnia bezpieczeństwo przeprowadzanej transakcji

XI. Gościom Ośrodka Wczasów Zdrowotnych „Rudawka” przysługuje prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych
przetwarzanych przez Ośrodek. Ponadto prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym w przypadku
przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych. XII. Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Dane pozyskane z monitoringu usuwane są maksymalnie po 30 dniach od daty ich rejestracji. W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).

XIII. Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu,
lub za pomocą skrzynki mailowej biuro@rudawkarymanowska.pl