PUŁAWY

Puławy, w 1572 roku król Zygmunt August wydał przywilej lokacyjny zezwalający na założenie wsi na prawie wołoskim. W 1898 roku we wsi mieszkało 253 Łemków obrządku grekokatolickeigo. Gospodarka Łemków oparta była na hodowli owiec. Wozili drewno, produkowali gont, płótno lniane. Wytwarzali także kamienie młyńskie, brusy, osełki. Wielu wyjechało za wielka wodę w poszukiwaniu lepszej pracy. W latach czterdziestych w ramach akcji Wisła zostali wysiedleni. Ponowne zasiedlenie Puław nastąpiło w latach 1968-70 przez repatriantów z Zaolzia i Śląska Cieszyńskiego. Dziś wioska liczy około 200 mieszkańców. W miejscowości znajduje się wyciąg narciarski na górę Kiczera. Ośrodek posiada nowoczesny system naśnieżania, stok jest oświetlony, także ratrakowany. Działa dwuosobowa kolej krzesełkowa o długości 900 m. Są dwa wyciągi orczykowe o długościach 420m i 300m. N stoku jest 6 tras zjazdowych o następujących długościach: od 1200 m do 150 m dla początkujących narciarzy. Istnieje możliwość przewożenia gości z Ośrodka Rudawka Rymanowska na stok narciarski Kiczera. To zaledwie 5 km.