RUDAWKA RYMANOWSKA

Rudawka Rymanowska, wioska została założona w 1589 r. Należała do dóbr rymanowskich. Zamieszkiwała ją ludność łemkowska. W XVI wieku na Hamrach działała kuźnia prowadzona przez Żyda Abrahama. Z niskoprocentowej rudy żelaza/darniówki/ przetapianej w dymarkach i przekuwanej w miejscowej kuźni zwanej hamrami produkowano stal. W 1880 r. miejscowość liczyła 195 mieszkańców. Mieszkańcy Rudawki byli grekokatolikami. Na nabożeństwa uczęszczali do pobliskiej cerkwi w Tarnawce. Pod koniec XIX wieku istniała tu kopalnia ropy naftowej. Po II wojnie światowej mieszkańców Rudawki wysiedlono. Wielkim darem matki natury są występujące w Rudawce wody mineralne, siarczanowe i jodowobromowe. W okolicach Rudawki płynie rzeka Wisłok, głębokim na 40 m jarem tworząc oryginalne meandry i zakola. Atrakcją miejscowości jest także ściana Olzy, największa w Karpatach, dochodząca do 30 m wysokości odsłonięta ściana łupków menilitowych, osadów wieku oligoceńskiego. Z Ośrodka Wypoczynkowego można wybrać się pieszo na panoramiczne szczyty Beskidu Niskiego. Podczas inwersyjnej pogody z niektórych szczytów widać Tatry.