SIENIAWA

Sieniawa, założona w XV wieku. Najpierw wchodziła w skład dóbr Sienieńskich, później Ossolińskich. Żyli tu Łemkowie z niewielkim procentem ludności polskiej i Żydów. Przez wioskę przetoczył się walec I wojny światowej. Nad Wisłokiem doszło do starcia pomiędzy wojskiem rosyjskim a oddziałami węgierskich honvedów. Po II wojnie Łemków wysiedlono na tereny USRR. W Sieniawie można zobaczyć drewnianą cerkiew z XIX wieku. W latach 70-tych jary Wisłoka zostały przegrodzone 49 m zaporą wodną. Powstał sztuczny zbiornik, który jest źródłem wody pitnej dla uzdrowisk Rymanowa i Iwonicza oraz okolicznych miejscowości. Poniżej zapory znajduje się ośrodek hodowli pstrąga i początek szlaku pieszego z Sieniawy do Beska. Biegnie on bardzo krajobrazowym odcinkiem. Na północ od Sieniawy na uwagę zasługuje niewielkie wzgórze Mymoń. Prawdopodobnie stał tu w XV wieku zamek. Po nim zachowały się resztki kamiennego muru.