TARNAWKA

Tarnawka, miejscowość lokowana na prawie wołoskim w 1570 r. W roku 1860 wzniesiono tutaj drewnianą cerkiew pw Opieki Matki Boskiej. Przetrwała do lat 1955-56,obiekt kultu religijnego został rozebrany na polecenie komunistycznej władzy. W okresie międzywojennym w Tarnawce mieszkało 350 mieszkańców, w większości byli to Łemkowie. Głównym zajęciem mieszkańców była hodowla owiec. Miejscowi chłopi znaleźli także zatrudnienie w zakładzie kąpielowym w Rymanowie Zdroju należącego do rodziny Potockich i w kopalni ropy naftowej w Rudawce Rymanowskiej. We wsi działała szkoła, był tartak i karczma. W Tarnawce przez kilka lat mieszkał Julian Tarnowycz, autor Ilustrowanej historii Łemkowyny, wydanej we Lwowie w 1936 roku. W 1946 r ludność wioski wysiedlono na Ukrainę, w okolice Tarnopola.Na miejscowym cmentarzu zachowało się kilka nagrobków i krzyży. Przez miejscowość biegnie główny szlak beskidzki na odcinku Rymanów Zdrój- Komańcza.