WISŁOCZEK

Wisłoczek, osada lokowana na prawie wołoskim około roku 1512. Wisłoczek był siedzibą parafii unickiej. Stała tu cerkiew orientowana św Dymitra Męczennika. Wewnątrz znajdowały się ikony wykonane przez rodzinę Bogdańskich z Jaślisk. W 1880 roku wioska liczyła 824 mieszkańców. Do wybuchu II wojny światowej życie biegło spokojnie. Łemkowie zajmowali się pasterstwem, handlowali również drewnem. W 1946 roku wyjechali na tereny Ukrainy, która była republiką Związku Radzieckiego. W 1969 roku przybyli tu i osiedlili się Polacy z Zaolzia. Są wyznania zielonoświątkowego. W wiosce znajduje się Dom Modlitwy. Na zachód od wioski stoi kapliczka, zwana kapliczką kurierów. W okresie II wojny światowej przebiegał obok niej szlak kurierski „Jaga”. Trasę kurierską od jesieni 1939 roku do 1944 roku przemierzał kurier Jan Łożanski. We wschodniej części miejscowości można trafić na wodospad, miejsce licznie odwiedzane przez turystów, którzy wędrują w stronę Komańczy. W Wisłoczku można zobaczyć cmentarz, na którym zachowało się kilka unickich nagrobków. Wioskę otaczają pasma Beskidu Niskiego.